Od 1.1.2012 nabývá účinnosti zákon č.309/2006 Sb. o bezpečnosti práce, který stanovuje požadavky na odbornou způsobilost osob vykonávající činnost v oblasti prevence rizik, v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Činnost bezpečnostního technika, který musí pracovat v oblasti prevence rizik tedy může vykonávat pouze osoba, která vykonala zkoušky odborné způsobilosty a má certifikát k plnění úkolů v oblasti prevence rizik.

Co pro Vás můžeme udělat?

  • Tvorba dokumentace BOZP firmy dle základních zákonů bezpečnosti práce a požadavků státního dozoru.
  • Zařazení provozovaných činností podle požárního nebezpečí.
  • Veškerá dokumentace požární ochrany.
  • Místní provozní řády a dopravně provozní řády.
  • Základní a opakované školení řidičů motorových vozíků.
  • Měsíční audit dodržování BOZP a provádění preventivních požárních prohlídek a ročních prověrek BOZP.
  • Poskytování služeb koordinátora BOZP při práci na staveništi.

Ceník služeb

Veškerá školení lze zajistit také dohodou, formou měsíčního paušálu a pravidelných návštěv na pracovišti.

Školení BOZP vstupní a opakované200 Kč./os.
Školení řidičů služebních vozidel150 Kč./os.
Školení - práce ve výškách250 Kč./os
Školení obsluh motorových řetězových pil400 Kč./ os.
Školení křovinořez400 Kč./os
Školení vedoucích zaměstnanců PO350 Kč./os
Školení preventivních požárních hlídek300 Kč./os.
Školení zaměstnanců v PO200 Kč./os
Školení řidičů motorových vozíků200 Kč./os
Základní výcvik řidičů motorových vozíkůdle dohody

Certifikáty

vozik.pdf BOZP.pdf PO.pdf vozik.pdf